Organisatie Vletten op de Maas

De organisatie van het project is een samenwerkingsverband tussen Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam, Nederland Maritiem Land en Scouting Nederland. Het project is al verschillende keren eerder uitgevoerd in Rotterdam / Rijnmond / Drechtsteden.

Kennisinfrastructuur Mainport Rotterdam (KMR)

KMR is het platform voor onze partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid binnen Mainport en Industrie voor het thema arbeidsmarkt. Waar mogelijk en nodig wil KMR de onderlinge samenwerking tussen de partners bevorderen, bijdragen aan het beschikbaar komen van voldoende en goed opgeleid personeel en een structurele bijdrage leveren aan het tot stand komen en up-to-date houden van een hoogwaardige en doelmatige kennisinfrastructuur.

Het werkveld van KMR bestrijkt het gebied Rotterdam - Rijnmond - Drechtsteden. KMR werkt samen met:

  • bedrijven in de sectoren
    • scheepvaart, transport, haven en logistiek
    • proces- en petrochemie en energie
    • metaal, elektro en installatiesector
  • onderwijsinstellingen in de hele keten van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs
  • gemeentelijke en provinciale overheden

Nederland Maritiem Land

Stichting Nederland Maritiem Land netwerkt voor de gehele maritieme cluster. Samen met de aangesloten brancheorganisaties richt de stichting zich op het versterken en promoten van de maritieme cluster.

In het kader van de promotie van de maritieme cluster zijn o.a. twee projecten ontwikkeld voor scholieren. Het project Gave Haven brengt de sector bij lagere schoolkinderen onder de aandacht, en het project Work@Water bij scholieren op het VMBO.

Scouting Nederland / Regionale Admiraliteiten nr RA1 / RA4 / RA6 / RA8 / RA9 / RA 14

Vereniging Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. Scouting biedt kinderen een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren. Zo'n 10% van alle groepen zijn waterscoutinggroepen.

Deze editie is gekozen voor een unieke samenwerking in de regio met 6 Regionale Admiraliteiten (RA) waar de waterscoutinggroepen in verenigd zijn. Een uitdagende opdracht waarin samenwerking, net als bij de Scouting, belangrijk is.

          contact               homepage